Jo Daems

Jo Daems

Onderzoeker

Jo Daems heeft een Bachelor in Ergotherapie en een Master in Education (Educational Needs). Haar passie ligt in het domein van kinderen en volwassenen met een beperking.

Als ergotherapeute werkte ze afwisselend met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en/of een verstandelijke beperking. In 1997 startte ze als lesgever aan de opleiding ergotherapie. Intussen heeft ze al meer dan tien jaar ervaring in onderzoek voor en met personen met een verstandelijke beperking. Haar expertise ligt in het kwalitatieve onderzoeksdomein, zoals het voeren van focusgesprekken met personen met een beperking en het cocreëren met eindgebruikers.

Jo was projectleider van meerdere onderzoeksprojecten waarbij de focus steeds lag op inclusie van personen met een beperking. Recent werd het ESF-project “CVO-inclusief” afgerond, daarin werd in co-creatie met personen met een verstandelijke beperking een draaiboek voor inclusief volwassenonderwijs ontwikkeld.

Momenteel werkt ze aan meerdere projecten: CVO Inclusief 2, SKATE, a-STEP, Beroepskwaliferende trajecten en Zorg voor werk.

Jo in enkele woorden

  • Inclusie
  • Co-creatie
  • Denken in mogelijkheden

Contact