wat2

WAT

Het internationale CORNET project ‘MOTEX’ staat voor ‘MOnitoring TEXtiles’. In dit project werden zowel een intelligente kniebrace als een intelligente fietsbroek ontwikkeld. Dat intelligente draagbare textiel bestaat uit een aantal inductieve sensoren, een aantal accelerometers en een verwerkingseenheid die via bluetooth communiceert met een smartphone of tablet.  

doel2

DOEL

De MOTEX kniebrace werd gebruikt om het  revalidatieproces van tien totale knieprothese patiënten vanop afstand te monitoren na de operatie. Zowel de kwaliteit als kwantiteit.

De kinesitherapeut kan via een online browserapplicatie een oefenprogramma opstellen. De progressie kan later worden ingekeken en afgestemd op de noden van de patiënt of sporter. De brace geeft rechtstreekse feedback naar de gebruiker via enerzijds een smartphone applicatie (gebouwd door Pegus apps) of een app binnen het Cubigo platform (ontwikkeld door Cubigo).

onze rol2

ONZE ROL

Mobilab & Care speelde, naast het projectleiderschap, een centrale rol in de evaluatie van de gekozen sensoren, de integratie van de technologie in de brace en de validatie ervan in het labo én in de praktijk.

Mobilab & Care vertaalde enerzijds het klinisch revalidatieproces naar relevante begrijpbare parameters die opgevolgd worden door de patiënten in de mobiele toepassingen, ontwikkeld door de app ontwikkelaars Pegus Apps en Cubigo. Anderzijds vertaalden we de opgemeten data naar klinische parameters die voor de zorgprofessional belangrijk zijn.

De begeleidende clinicus, kinesitherapeut of persoonlijke coach kan de progressie van zijn patiënt of sporter in meer detail via een online portaal opvolgen. Deze toepassing werd volledig door Mobilab & Care ontwikkeld en uitgerold tijdens de testfase.

Mobilab & Care coördineerde vervolgens de aanpassingen voor de productie van tien braces (i.s.m. NEA International). 

Aan tien patiënten werd gevraagd  hun revalidatie-oefeningen uit te voeren met de MOTEX brace. De patiënten kregen hun aangepaste oefenschema’s via de smartphone app doorgestuurd door de begeleidende therapeut. Die kon zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de uitgevoerde oefeningen bestuderen vanop afstand via het online portaal. In geval van afwijkingen in het oefenpatroon of bij het vaststellen van een verminderende therapietrouw was het mogelijk om met de patiënt te communiceren.

Het MOTEX project werd bijzonder goed onthaald door zowel de patiënten in de studies als de gebruikersgroep. Het project nam twee prijzen in ontvangst: de Health & Care Innovation award (2016) en de Techtextil Innovation award (2017).

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Bert Bonroy

Glen Debard

Romy Sels

Roy Sevit

Marc Mertens

duur2

DUUR

01/09/2014-31/08/2016 

Partners

Partner MOTEX

Ondersteund door

Subsidie MOTEX

Contact

Bert Bonroy

bert.bonroy@thomasmore.be

+32 14 74 04 16

motex-research.eu